வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
ஓதுவது ஒழியேல்
Odhuvadhu Ozhiyael
ஒருபோதும் படிக்கும் பழக்கத்தை கை விடாதே.
Learning is a life long process

கற்றது கைமண் அளவு; கல்லாதது உலகளவு. ஆகவே, நாம் கல்விக்கு எல்லை போடாமல் தொடர்ந்து படித்து அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.