வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
இடம்பட வீடு எடேல்.
Idampada Veedu Edel
உன் தேவைக்கு மேல் வீட்டை பெரிதாக கட்டாதே
Never build house exceeding your need

ஆடம்பர ஆசைகளுக்கு இடந் தராதே. தேவைகளை சுருக்கி வாழப் பழகுக.