வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
இலவம் பஞ்சில் துயில்.
Ilavam Panjil Thuyil
இலவம் பஞ்சினாற் செய்த மெத்தையிலே உறங்கு
Sleep on silk cotton bed