வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
அறனை மறவேல்.
Aranai Maravel
தருமத்தை எப்போதும் மறவாமல் செய்
Never forget to do charity