வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
கீழ்மை அகற்று.
Keezhmai Agatru
இழிவான குணஞ் செயல்களை நீக்கு
Remove vulgar activites