வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
சீர்மை மறவேல்.
Seermai Maravel
புகழுக்குக் காரணமான நல்ல குணங்களை மறந்து விடாதே.
Nerver forget the goodness which cause the fame