வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
ஊக்கமது கைவிடேல்
Ookkamadhu Kaividael
உற்சாகத்தை (தன்னம்பிக்கை/ விடாமுயற்சி) இழக்காதே
Never give up confidence and hope

============
ஊக்கமது – உற்சாகம்/ தன்னம்பிக்கை/ விடாமுயற்சி
கைவிடேல் – கை விடாதே
============
உதாரணம்:
ஒரு பிரபல தொழில் அதிபரைப் பார்த்து ஒரு இளைஞ்ர். உங்களது வெற்றியின் ரகசியம் என்ன என்று சொல்ல முடியுமா ? என்று கேட்டார் .

தொழிலதிபர் சொன்னார்: ரகசியம் என்று எதுவுமில்லை வாய்ப்புக் கிடைக்குமா என்று எதிர் பார்த்து கதவைத் தட்டிக் கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் .

இளைஞன் கேட்டான்: வாய்ப்புக் எப்போது கிடைக்கும்?
கதவு எப்போது திறக்கும் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது ?

தொழில் அதிபர் சொன்னார்: “கண்டுபிடிக்க வழியில்லை;
திறக்கும் வரையில் தட்டிக் கொண்டு இருப்பதுதான் வழி.”
============