வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
தோற்பன தொடரேல்.
Thorpena thodarel.
தோல்வி உறுதி என்று தெரிந்த பின் தொடராதே.
Know when to give up