வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நூல் பல கல்
Nool Pala Kal
பல நூல்களை படித்து கற்றுக்கொள்.
Read books, as many as possible