வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நைவினை நணுகேல்
Naivinai Nanugel
துன்பம் விளைவிக்கும் எந்த செயலையும் செய்யாதே.
Do not do anything that may hurt (self & others)