வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
நோய்க்கு இடம் கொடேல்
Noikku Idam Kodel
நோய்க்கு இடம் கொடுக்காதே.
Do not attract disease