வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பாம்பொடு பழகேல்
Pambodu Pazhagel
பாம்பை வளர்த்து அதனுடன் பழகாதே
Do not play with snakes

பாம்போடு விளையாடுவது எவ்வாறு உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்குமோ அது போல பாம்புபோல கொடிய குணம் கொண்டவர்கள் உடன் பழக கூடாது.