வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பிழைபடச் சொல்லேல்
Pizhaipada Sollel
குற்றம் உண்டாகும் படி எதையும் பேசாதே.

மற்றவர்களுக்கு தவறான கருத்து ஏற்படும்படியான சொற்களை எப்போதும் சொல்லக் கூடாது