வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
Pugazhdhaarai Potri Vazh
உன்னைப் புகழ்ந்தவரை நீயும் போற்றிவாழ்வாயாக
Try to acknowledge those who appreciate you