வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்
Porulthanai Potri Vazh
பொருள்களை வீண் செலவு செய்யாமற் பாதுகாத்து வாழ்

பொருள்களையும், செல்வத்தையும் கவனமாகப் பாதுகாத்து வைத்துக் கொண்டு வாழ வேண்டும்.