வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மன‌ம் தடுமாறேல்
Manam Thadumarel
எதனாலும் மனக்கலக்கம் அடையாதே
Never get disturbed