வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மை விழியார் மனை அகல்.
Mai Vizhiyor Manai Agal
விலைமாந்தர் உடன் உறவு கொள்ளாமல் விலகி நில்
Do not have relationship with harlot