வருகைக்கு நன்றி! ஒவ்வொரு பாடலுக்கான விளக்கவுரை மற்றும் மொழிப்பெயர்ப்பை காண/மேம்படுத்த பாடலின் மேல் அழுத்தவும்.
மோகத்தை முனி.
Mogathai Muni
காம ஆசைகளை விட்டொழிப்பாயாக
Gain control over your urges.